International quarterly journal of Marine and Hydrobiology Sciences
Skrót tytułu: Oceanol. Hydrobiol. St.
Język: Angielski
ISSN: 1730-413X
eISSN: 1897-3191
Rok założenia: 1972
Harmonogram publikacji zeszytów:
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Właściciel:
Uniwersytet Gdański

Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Marcin Pliński

Kierownik Redakcji: Grzegorz Kozłowski
Sekretarz Redakcji: Dr Anna Dziubińska

Adres Redakcji:
Wydział Oceanografii i Geografii
Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 12
Tekst alternatywny

Celem Oceanological and Hydrobiological Studies, jako międzynarodowego czasopisma naukowego wydawanego przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter, jest zapewnienie kompleksowego i wiarygodnego źródła informacji na temat aktualnego stanu wiedzy w dziedzinach nauki związanych zarówno z oceanologią jak i hydrobiologią. Główny nacisk kładziemy na publikowanie artykułów wysokiej jakości, dostępnych dla naukowców z całego świata. Jako zespół redakcyjny, jesteśmy przekonani, że Oceanological and Hydrobiological Studies nadal będzie umacniać swoją pozycję jako wiarygodny periodyk naukowy przeznaczony dla tych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tych dziedzinach nauki.

AKTUALNY NUMER (Vol. 46 issue 2; czerwiec 2017)

Diet composition of the Morocco dentex: Dentex maroccanus Valenciennes, 1830 (Teleostei: Sparidae) in the central Turkish Aegean Sea
Strony: 133–139; DOI: 10.1515/ohs-2017-0014
Bahar Bayhan, Tuncay Murat Sever, Oğulcan Heral
Ecological assessment of water quality in the Kabul River, Pakistan, using statistical methods
Strony: 140–153; DOI: 10.1515/ohs-2017-0015
Izaz Khuram, Sophia Barinova, Nadeem Ahmad, Asad Ullah, Siraj Ud Din, Samin Jan, Muhammad Hamayun
Distribution and speciation of Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and P in surface sediments of Lake Mariut, Egypt
Strony: 154–167; DOI: 10.1515/ohs-2017-0016
Amaal M. Abdel-Satar, Mohamed H. Ali, Mohamed E. Goher
Occurrence of Nematodes in the alimentary tract of great cormorants [Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)] in colonies located in the upper and lower Vistula River
Strony: 168–173; DOI: 10.1515/ohs-2017-0017
Izabela Stocka, Janina Dziekońska-Rynko, Katarzyna Mierzejewska,Katarzyna Stańczak, Bogdan Wziątek
Factors influencing the accumulation of Pb in sediments of deep and shallow dam reservoirs
Strony: 174–185; DOI: 10.1515/ohs-2017-0018
Anna Czaplicka, Ewa Szarek-Gwiazda, Zbigniew Ślusarczyk
Charophytes in the estuarine Curonian Lagoon: Have the changes in diversity, abundance and distribution occurred since the late 1940s?
Strony: 186–198; DOI: 10.1515/ohs-2017-0019
Zofija Sinkevičienė, Martynas Bučas, Raimonda Ilginė, Diana Vaičiūtė, Marija Kataržytė, Jolita Petkuvienė
Analysis of zooplankton assemblages from man-made ditches in relation to current velocity
Strony: 199–211; DOI: 10.1515/ohs-2017-0020
Robert Czerniawski, Łukasz Sługocki
Spatial and seasonal variations in the planktonic ciliate community and its relationship with environmental factors in Daya Bay, the South China Sea
Strony: 212–222; DOI: 10.1515/ohs-2017-0021
Fengxia Wu, Jianrong Huang, Zhanhui Qi, Honghui Huang
Biological factor controlling methane production in surface sediment in the Polish part of the Vistula Lagoon
Strony: 223–230; DOI: 10.1515/ohs-2017-0022
Andrzej R. Reindl, Jerzy Bolałek
New records of Conrad’s false mussel Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) in the Vistula Delta
Strony: 231–236; DOI: 10.1515/ohs-2017-0023
Radosław Brzana, Urszula Janas, Anna Borecka
Luticola frequentissima Levkov, Metzeltin & Pavlov – morphological and ecological characteristics of a population from Southern Poland
Strony: 237–243; DOI: 10.1515/ohs-2017-0024
Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak, Łukasz Peszek, Anita Poradowska
Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with native Unionidae in the lower Oder
Strony: 244-248; DOI: 10.1515/ohs-2017-0025
Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Wojciech Andrzejewski, Henryk Gierszal, Maria Urbańska
The first record of the oilfish Ruvettus pretiosus Cocco, 1833 (Pisces: Gempylidae) from the Sea of Marmara, Turkey
Strony: 249-252; DOI: 10.1515/ohs-2017-0026
Deniz Acarli, Uğur Altinağaç, Uğur Özekinci, Bahar Bayhan

OandHS Home | Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Dla Autorów | Dla Recenzentów | Zeszyty | Nagrody dla Autorów | Aktualności

Powered by Grazer; Copyright © All Rights Reserved - Uniwersytet Gdański